کفش زنانه پرادا - Suede Buckle Kiltie Loafer, Blue Prada

کفش زنانه پرادا - Suede Buckle Kiltie Loafer, Blue

کفش زنانه پرادا - Suede Buckle Kiltie Loafer, Blue

 

جنس روی کفش : جیر

نوع زیر کفش: چرم

نوع پاشنه :گرد

رنگ : آبی نفتی

قیمت : 790 دلار
Italy Italy
۳۳۵
کفش پرادا
کفش پرادا

Prada

ایتالیا-میلان
Italy Italy